• Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
  • Prowadzenie ewidencji VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Prowadzenie ewidencji magazynowych
  • Obsługa kadrowa i rozliczeń ZUS (listy płac, deklaracje ZUS, zwolnienia lekarskie ect.)
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych
  • Sporządzanie sprawozdań dla Wojewódzkich Urzędów Statystycznych
  • Sporządzanie sprawozdań księgowych oraz okresowych raportów według wymagań klienta wyprowadzanie zaległości podatkowych